ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ

Είσαι εργαζόμενος σε
μικρομεσαία επιχείρηση, αυτοαπασχολούμενος
ή επιχειρηματίας και έχεις
στόχο νέες αγορές;
Κάνε το βήμα σήμερα!

Η Επιχειρηματικότητα δεν έχει «όρια»

Το πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σε συνεργασία με τους Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του
Ανθρώπινου Δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα
Εξωστρέφειας».

Η Κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες, και θα είναι επιδοτούμενη με €5 (μεικτά) ανά ώρα.

Πληροφορίες
 • Τηλ.: 210 21 10 100, κα Ελένη Καραγιαννίδου και κα Ειρήνη Πουρνιά

 • Τηλ.: 210 52 28 925,
  κο Νικόλαο Αρχοντή

 • Τηλ.: 210 99 82 187,
  κα Αγγελική Κάβουρα

 • Τηλ.: 2310 535 333,
  κα Μαίη Δεμερτζή

 • Τηλ.: 2810 343 459,
  κα Λιάνα Τσουπάνου